Terug naar het overzicht
Prent, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Burgerbewapening en Schutterij

Voortgang KOG-Metamorfoze project

Het KOG-Metamorfoze project is volop aan de gang. Op 10 september 2021 vond het Startgesprek plaats in de Teekenschool van het Rijksmuseum. Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Zes papieren collecties worden geconserveerd en gedigitaliseerd:

1. Historische verzameling der Schutterij (circa 1650-1930)

2. Charters (1259-1815)

3. Handschriften (1440-1935)

4. Atlas Amsterdam (1544-2010)

5. Atlas Zeden en Gewoonten (1600-1983)

6. Atlas Schoemaker (1725-1735)

Het doel is het online publiceren van de verzamelingen op de website van het KOG en het Rijksmuseum (via de Rijksstudio). De noodzakelijke fondswerving hiervoor is in volle gang. 

Conservering deelcollecties

Ter voorbereiding op het digitaliseren worden de deelcollecties geconserveerd in het Rijksmuseum, het Regionaal Archief Alkmaar en bij een externe restaurator.

De conserverende handelingen vinden plaats volgens de Richtlijnen Conservering Metamorfoze Archieven en Collecties. Bureau Metamorfoze houdt toezicht op de voortgang en eindresultaten van de conservering en de digitalisering. De Melker & Partners B.V. (dMP) vertegenwoordigd door Anne-Marie Jeunink en Mariëlle Callenbach is opdrachtnemer van het KOG en vervult binnen het project uiteenlopende rollen.

Lisa Cavero Cuena (medewerkster Beheer & Behoud van bureau De Melker & Partners BV) voert werkzaamheden uit in het Rijksmuseum, november 2021.

Voorbereiden digitaliseren

Alle objecten zijn in de zomer van 2021 voorzien van een uniek objectnummer met medewerking van de KOG-(commissie)leden. Per deelcollectie zijn er digitale ‘Inventarislijsten projectselectie’ opgesteld in Excel. Deze inventarislijsten staan aan de basis van de deelcollecties en van invloed op de verwerking, materiaal voorbereiding, digitalisering, bestandsnaamgeving, controles en duurzame opslag.

Na goedkeuring van de Inventarislijsten door de afdeling digitalisering van de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt voor inventarisnummer een barcode aangemaakt. Deze worden toegevoegd aan het te scannen materiaal.

Sterre Berentzen en Mariëlle Callenbach (Beheer & Behoud medewerkster en projectleider bureau De Melker & Partners BV) voegen de barcodes toe aan de collectie Architectuurtekeningen en Atlas Amsterdam, februari 2022.

Transporten deelcollecties

Imming Logistics Fine Art B.V. vervoert de deelcollecties naar Picturae in Heerhugowaard. Het eerste transport vond plaats in februari waarbij de Atlas Amsterdam en de Architectuur-en Ontwerptekeningen werden meegenomen. Deze kwamen na digitalisering begin juni weer retour. Direct mee terug naar Picturae gingen de Atlas Zeden en Gewoonten en de Atlas Schoemaker. In augustus en november 2022 zijn de volgende transporten gepland.

Foto: Transport van de collectie Architectuurtekeningen en Atlas Amsterdam via de tuin van het Rijksmuseum, 17 februari 2022.

Digitaliseren deelcollecties

Picturae digitaliseert in verschillende productiebatches de deelcollecties onder leiding van Frank Pera. Picturae is gespecialiseerd in het hoogwaardig digitaliseren volgens de richtlijnen van Metamorfoze.

De afdeling Digitalisering van de Koninklijk Bibliotheek (KB) is verantwoordelijk voor de technische controle van de beeldkwaliteit en de datavalidatie van gedigitaliseerd materiaal dat is aangeleverd door Picturae in nauw overleg met het KOG, De Melker & Partners, Picturae en het Rijkmuseum. De KB verzorgt ook de duurzame eindopslag.

Retour deelcollecties

De Atlas Amsterdam en de Architectuur-en ontwerptekeningen zijn gedigitaliseerd en teruggeplaatst in het depot in het Rijksmuseum. Momenteel digitaliseert Picturae de Atlas Zeden en Gewoonten en de Atlas Schoemaker. Daarna zijn de Handschriften, de Charters en de prenten en tekeningen van de Historische verzameling der Schutterij aan de beurt.

Het controleren van de geleverde beeldbestanden op volledigheid, naamgeving, kwaliteit en juistheid en het daarna verwijderen van de barcodes vindt plaats in de aankomende maanden.

Foto: Medewerkers van Imming Logistics en van bureau De Melker & Partners (Sterre Berentzen en Mariëlle Callenbach) retourneren de deelcollectie Atlas Amsterdam, 10 juni 2022.
Charters tijdens een conserverende behandeling, Anne Roos - Boek & Papier Restauratie, mei 2022.

Charters Conservering

De oudste charter van het KOG dateert van 1259 en de jongste uit 1815. Velen zijn voorzien van een zegel. De boek- en papierrestauratoren Anne Roos en Thekla Arens behandelden de charters voor digitalisering en zorgen voor een optimale berging.

Lees hier verder over hun werkzaamheden.