Terug naar het overzicht
Prent, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Burgerbewapening en Schutterij

Toekenning voorlopige honorering KOG-projectaanvraag Metamorfoze Archieven en Collecties voor zes papieren collecties

Metamorfoze: nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed: www.metamorfoze.nl

Het KOG-bestuur en betrokkenen zijn heel blij met de voorlopig toegekende honorering van de ‘KOG-Projectaanvraag Metamorfoze Archieven en Collecties’. Het gaat om zes papieren deelcollecties: Historische verzameling der Schutterij, Charters, Handschriften, Atlas Amsterdam inclusief de architectuur- en ontwerptekeningen, Atlas Zeden en Gewoonten en de Atlas Schoemaker.  Na indienen en goedkeuring van het projectplan worden deze collecties geheel geconserveerd en gedigitaliseerd. Het is een fantastische stap naar het online brengen van deze verzamelingen voor de leden van het KOG en een breder publiek. Lees hier verder.