Terug naar het overzicht
De overdracht van de tekeningen op het KOG-kantoor van links naar rechts: Yuri van der Linden, Ruud van Helden, Peter Schatborn en Ineke Helligman.

Schenking Stichting Vrienden Martin Monnickendam

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap heeft een schenking ontvangen van de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam te Amsterdam van 19 tekeningen / aquarellen / pastels van de hand van de Amsterdamse schilder Martin Monnickendam (1874-1943).

Peter Schatborn en Helen Schretlen hebben namens het KOG een keuze gemaakt uit de collectie van de Stichting. De keuze omvat onder meer voorstudies van de aquarel “Bij den Juwelier” welke in 2009 door de Stichting werd geschonken aan het Rijksmuseum. De overdracht van de tekeningen vond 5 april jl. plaats op het KOG-kantoor.

De voorzitter van de Stichting, Ruud van Helden, zal op 15 januari 2018 voor het KOG een lezing houden over het werk en leven van deze boeiende en in zijn eigen tijd zo succesvolle schilder.

Meer informatie over de schilder is te vinden op de website van de Stichting: www.martinmonnickendam.nl.