Terug naar het overzicht
Twee plateaus met eenendertig modellen van typen ordekleding in een kist (detail), maker: onbekend (Zuid-Nederland), 1700/1799, collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Peter Jan Margry: nieuw commissielid Atlas Zeden en Gewoonten

Prof. dr. Peter Jan Margry op het dak van het Meertens Instituut in Amsterdam.

Peter Jan Margry is etnoloog en historicus. Hij is hoogleraar Europese Etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoek bij het Meertens van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam. In mei 2022 trad hij toe als lid van de commissie Atlas van Zeden en Gewoonten.

Zie: Peter Jan Margry – Wikipedia