Terug naar het overzicht
Derk-Jan Rouwenhorst, striptekening van Hans Piena, Achterhoek-Uitgevers.
Derk-Jan Rouwenhorst, striptekening van Hans Piena, Achterhoek-Uitgevers.

Nieuwe KOG-hoogleraar: dr. Hans Piena benoemd per 1 december 2021

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Openluchtmuseum maken bekend dat conservator dr. Hans Piena is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft ingestemd met de benoeming door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) van dr. Hans Piena tot bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de VU. Piena zal het bijzonder hoogleraarschap vervullen naast zijn functie als conservator Werken bij het Nederlands Openluchtmuseum. De benoeming gaat in op 1 december 2021 voor een periode van vijf jaar.

Publicaties
Hans Piena promoveerde in 2019 op het proefschrift getiteld: ‘Kleurrijk Nederland, Beschilderd Meubilair 1600-1930’ waarvoor de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis (OSK) hem op 18 november 2021 de driejaarlijkse Mr. J.W. Frederiksprijs zal uitreiken. De KOG-lezing van Piena over zijn proefschrift is terug te zien via: deze YouTube link

Werkzaamheden
Sinds 2008 is Piena werkzaam als conservator Werken bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en van meet af aan betrokken bij de realisatie van de fysieke presentatie van de Canon van Nederland. Voordien was Piena Hoofddocent Meubel- en Interieurrestauratie aan de Opleiding Restauratoren in Amsterdam. Gelijktijdig was hij circa 15 jaar in dienst van het Gelders Erfgoed als restaurator van houten voorwerpen. De grootste projecten in die jaren waren de restauratie van een Bronstijd grafwagen uit Armenië en de begeleiding van interieurrestauraties van het Paleis op de Dam en Paviljoen Welgelegen in Haarlem. De Tefaf keuringscommissie Meubilair en Oude Kunst tot 1600 heeft Piena benoemd tot woordvoerder van deze Commissie.

Opleiding
Hans Piena is afgestudeerd als archeoloog aan de Universiteit van Amsterdam, met opgravingen in Nederland (Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie), Syrië (Museum van Oudheden) en Jordanië (British Museum). Hij voltooide tevens de Opleiding Restauratoren aan het Museumplein in Amsterdam met stages in Nederland (Rijksmuseum) en de USA (H.F. du Pont Winterthur Museum).

KOG-Leerstoel
In 1990 heeft het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) een bijzondere leerstoel hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen ingesteld. Tot 2015 was deze bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam gevestigd. Op dit moment wordt de leerstoel bekleed aan de VU. Het KOG ondersteunt hiermee de samenwerking tussen VU en UvA op het gebied van erfgoedstudies. De aanstelling geldt voor een periode van 5 jaar.

Dr. Hans Piena: “In ons digitale tijdperk baseren we ons meer en meer op virtuele voorstellingen. Maar er is geen grotere leerschool dan het voorwerp zelf. Nederlandse musea staan vol met deze driedimensionale bronnen. Het is een sensatie om dit erfgoed te leren lezen: een belangrijke vaardigheid voor iedereen die actief is in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.”

Prof. dr. Susan Legêne, decaan VU: “Piena heeft een brede expertise op het gebied van ambachten, materialen en de culturele context van de voorwerpen waarmee wij ons omringen. Ook brengt hij veel ervaring met tentoonstellingsmaken. Wij zijn blij dat hij dit met deze leerstoel kan verbinden aan ons onderwijs en onderzoek en heten hem van harte welkom.”

Prof. dr. Jan Teeuwisse, voorzitter KOG: “Hans Piena slaat de brug tussen de museale praktijk en het universitaire onderwijs. Met hem komen de illustere maar relatief onbekende collecties van het KOG binnen het bereik van de wetenschappers en conservatoren van de toekomst.”

KOG-Hoogleraren 
De bijzondere leerstoel is achtereenvolgens bekleed door prof. dr. Wim Vroom, prof. dr. Peter Sigmond, prof. dr. Susan Legêne, prof. dr. Ad de Jong en prof. dr. Wim Hupperetz. Hans Piena wordt de opvolger van prof. dr. Wim Hupperetz die deze functie vanaf 1 februari 2016 tot op heden heeft vervuld. Het afscheidscollege van Hupperetz zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

dr. Hans Piena