Terug naar het overzicht
Twee plateaus met eenendertig modellen van typen ordekleding in een kist (detail), maker: onbekend (Zuid-Nederland), 1700/1799, collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Nieuwe Commissieleden Bibliotheek

Hugo Rijpma MA, kunsthistoricus, Commissie Bibliotheek, sinds 2020.

Hugo Rijpma: `Komend uit een geschiedenisfamilie was het een kleine daad van verzet dat ik kunstgeschiedenis ging studeren. Toch was het vooral de geschiedenis van kunst die mij trok. Door te werken bij het Rijksmuseum en de antiquariaten Van der Steur, Kok en Forum zijn boeken en prenten een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Daarom ben ik benieuwd naar wat er nog te komen staat’.

Dr. Stijn van Rossem, historicus en filosoof, Commissie Bibliotheek, sinds 2020.

Stijn van Rossem is conservator Westerse Religie bij Allard Pierson en docent Geschiedenis van de grafische vormgeving aan de School of Arts Gent. Hij doet onderzoek naar de uitgeefstrategieën van vroegmoderne drukkers. Voordien was hij werkzaam bij Brown University, University of London, Universidad Nacional Autónoma de México en Universiteit Antwerpen.