Terug naar het overzicht
Twee plateaus met eenendertig modellen van typen ordekleding in een kist (detail), maker: onbekend (Zuid-Nederland), 1700/1799, collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Nieuwe commissieleden: Stephanie Archangel, Munten en penningen en Alex Alsemgeest, Bibliotheek

Stephanie Archangel MA, commissie munten en penningen.

Stephanie Archangel heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds november 2016 als junior conservator verbonden aan de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Ze is co-auteur en mede-samensteller van de tentoonstelling Slavernij, 80 jaar oorlog en Hier. Zwart in Rembrandts tijd, over de verbeelding van de Zwarte mens in de kunst in de 17de eeuw. Stephanie maakt ook deel uit van het team experts van het Rijksmuseum dat in het AVROTROS tv-programma Historisch bewijs (kunst)historische voorwerpen onderzoekt op hun echtheid.

Alex Alsemgeest MA, commissie bibliotheek, foto Olga Rook.

Alex Alsemgeest studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en Book and Digital Media Studies aan de Universiteit Leiden. Hij werkte bij de Koninklijke Bibliotheek en in diverse andere instellingen aan de ontsluiting van historische boekencollecties. Ook was hij eerder verbonden aan de Universiteit van Uppsala, de Tweede Kamer en Trinity College in Dublin. Alsemgeest is tot eind augustus 2021 ook nog verbonden aan Trinity College in Dublin, waar hij projectleider is voor een gezamenlijk project van de Koninlijke Bibliotheek en de Library of Trinity College.

Alex volgt Geert-Jan Koot op die na 33 jaar afscheid van het Rijksmuseum neemt waar hij vanaf 1988 hoofd was van de Rijksmuseum Research Library. In die functie speelde hij een belangrijke rol in het landschap van kunstbibliotheken op nationaal en internationaal vlak. In 2016 werd hij de eerste conservator Bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum, een functie die ontstond toen de Rijksmuseum Research Library, de afdeling Collectie Informatie en de studie- en leeszaal samengevoegd werden tot de afdeling Research Services.

Zie hier het persbericht over de benoeming van Alex van Alemgeest.