Terug naar het overzicht
Twee plateaus met eenendertig modellen van typen ordekleding in een kist (detail), maker: onbekend (Zuid-Nederland), 1700/1799

Nieuwe commissieleden Munten en Penningen, Schilderijen en Gevelstenen

Jan Pelsdonk, commissielid Munten en Penningen

Jan Pelsdonk (1971) studeerde geschiedenis en werkt als conservator van de numismatische collecties van zowel het Rijksmuseum als Teylers Museum. Daarnaast is hij hoofdredacteur van tijdschrift De Beeldenaar en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Geregeld verschijnen er van zijn hand publicaties over de numismatiek.

Ellinoor Bergvelt, commissielid Schilderijen

Dr. Ellinoor Bergvelt is gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, Research Fellow Emeritus van Dulwich Picture Gallery, Londen en Geassocieerd Onderzoeker van het RKD, Den Haag. Zij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, is verbonden geweest aan het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht (1976-1985), de Rijksdienst Beeldende Kunst (Amsterdam, Den Haag; 1986-1992) en de Universiteit van Amsterdam (sinds 1992).

Yuri van der Linden, commissielid Gevelstenen en Bouwfragmenten en bestuurslid Collecties

Yuri van der Linden is kunsthistoricus, en werkzaam als conservator Oude toegepaste kunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast is hij bestuurslid Collecties van het KOG, sinds 2016. In februari 2023 trad hij toe als lid van de commissie Gevelstenen.

Sterre Berentzen, commissielid Gevelstenen en Bouwfragmenten

Sterre Berentzen (1997) doet een master Religion and Cultural Heritage aan de Rijksuniversiteit Groningen, die combineert haar twee interesses: religie en geschiedenis. Er is niets leuker dan het toegankelijk maken van het verleden voor een groot publiek. De meeste mensen herkennen zich niet in de grote verhalen van de geschiedenis, maar juist in het kleine, het alledaagse. Sterre heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de verdere ontsluiting van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie voor het Huygens Instituut en het archief van de middeleeuwse gasthuizen van Amsterdam in het bezit van het Stadsarchief. Voor het KOG gaat zij zich bezighouden met andere artefacten die de verhalen vertellen van de bakker, de non en de timmerman. Zij is lid van de Commissie Gevelstenen.