Terug naar het overzicht
Drs. Ariane van Suchtelen

Nieuw Commissielid Schilderijen: Ariane van Suchtelen

Drs. Ariane van Suchtelen werkt sinds 1995 als conservator in het Mauritshuis. Na een studie kunstgeschiedenis in Groningen was ze gedurende een jaar als graduate intern verbonden aan het Getty Museum in Los Angeles. Daarna kon ze in 1990 aan de slag bij het Rijksmuseum (afdeling Schilderijen), waar ze tijdens haar studie al stage had gelopen. Daar bleef zij tot haar overstap naar het Mauritshuis werken. In 2014-2015 was zij gedetacheerd als interim-conservator Oude kunst van het Frans Hals Museum.

Ariane heeft breed gepubliceerd over de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de zestiende en zeventiende eeuw. Zij heeft veel tentoonstellingen georganiseerd, waaronder recent Roelant Savery’s wonderlijke wereld.