Lidmaatschap

De voordelen van het lidmaatschap:

  • Uitnodigingen voor lezingen, previews, bijeenkomsten en kunstbeschouwingen
  • Deelname aan excursies en andere evenementen
  • Gratis toegang tot het Rijksmuseum, Museum Willet-Holthuysen en Amsterdam Museum 
  • Regelmatige nieuwsbrief (digitaal)

Met uw lidmaatschap steunt u het behoud en beheer van de omvangrijke en veelzijdige verzamelingen van het KOG. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u met het inschrijvingsformulier een aanvraag indienen voor het lidmaatschap. Wij nemen na ontvangst van deze aanvraag contact met u op.

Contributie:

Het KOG onderscheidt 3 soorten lidmaatschap met verschillende contributies per kalenderjaar:
-reguliere leden € 75,-
-leden jonger dan 30 jaar € 40,-
-studenten € 20,- onder opgave van collegekaart, voor een maximale periode van 5 jaar.
Tevens kent het KOG het lidmaatschap voor het leven: € 1500 in eens en boven de zestig € 1000 in eens.

Het lidmaatschap van het Genootschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging kan alleen schriftelijk via het kantoor; deze dient vóór 1 november van het lopende jaar ontvangen te zijn. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd blijft de bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.
Het Genootschap heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Jaarlijks worden voor de leden en hun introducé(e)s zes lezingen gehouden in het Auditorium van het Rijksmuseum. Regelmatig vindt er een kunstbeschouwing plaats. Daarnaast worden incidenteel excursies georganiseerd. Ook ontvangen de leden een uitnodiging voor de previews van de tentoonstellingen in het Rijksmuseum. U krijgt een lidmaatschapskaart waarmee u gratis toegang heeft tot het Rijkmuseum (via de fastlane), tot het Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen én de activiteiten van het Genootschap.