Terug naar het overzicht

KOG-excursie – coronaproef – naar Kunsthandel Pygmalion

Op zaterdagochtend 22 augustus 2020 bezochten KOG-leden de kunsthandel Pygmalion in Maarssen. De kunsthandel is gespecialiseerd in beeldhouwkunst, schilderkunst en grafiek van 1850 tot 1950. Eigenaar en KOG-lid Jaap Versteegh ontving, samen met Joke van Veen, twee groepen van ieder ca. 10 KOG-leden.

Versteegh is een nazaat van de befaamde antiquaar en veilinghouder Frederik Muller (1817-1861). Zijn verhaal spitste zich toe op de familie Muller en werd geïllustreerd door boeken, catalogi en portretten. De tentoonstelling in de kunsthandel ”Leveranciers van schoonheid’’ werd toegelicht door de samenstelster Babette Claassen.
Frederik Muller was één van de leden van het eerste uur van het KOG – de zgn. “oprichters”– en was voorzitter van 1873 tot 1876. Enkele jaren (1876-1878) bekleedde hij het vicevoorzitterschap. Na zijn aftreden werd hij benoemd tot erelid van het bestuur. Hij gaf vijftien (!) kunstbeschouwingen aan de leden over historie- en portretprenten. In 1877 was hij betrokken bij de herdenkingstentoonstelling van Amsterdam in het Oudemannenhuis aan de Kloveniersburgwal. Bij deze tentoonstelling waren 33 van de 57 commissieleden eveneens afkomstig uit het KOG. Muller zette zich in, samen met P. Van Eeghen, F.H. Maschaupt en J.J. Boas Berg , voor de sectie “’Handel en Nijverheid”.
Frederik Muller is in de inventarisboeken en jaarverslagen ook diverse keren als schenker terug te vinden. In 1887 bedacht hij het KOG met ‘’een tafeltje geheel van papier vervaardigd, laatst 18e eeuw, met opschrift”. Een jaar later werd de Atlas Amsterdam verrijkt door een schenking van zijn hand. In 1878 schonk hij weer eens wat anders dan een object van papier te weten een “ijzeren schoorsteenplaat met een afbeelding van de Hollandsche maagd in den tuin en het opschrift Pro Patria”. Ook gaf aan het KOG de door hemzelf samengestelde “Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche Historieprenten, zinneprenten en historische kaarten”.
Bovenstaande informatie over Frederik Muller is ontleend aan Frans Rikhof, “Inventaris van het Archief van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap”, Amsterdam 2000 en de KOG-jaarverslagen.