Terug naar het overzicht
Dagboek Jacob de Vos

KOG-dagboeken in Teylers Museum

Vrijdagavond 6 september 2019 opende in het Teylers Museum de tentoonstelling ‘Jong in de 19de eeuw’. Op deze tentoonstelling is een bijzonder bruikleen van het KOG te bewonderen.

KOG-lid Françoise Ledeboer schreef voor het KOG over de expositie in Haarlem:
Op de expositie ‘Jong in de 19e eeuw’ in het Teylers Museum is ook een bruikleen uit de KOG-collectie: vier getekende dagboeken die Jacob de Vos (1774-1884) voor zijn vier zoons maakte. De Amsterdamse koopman legde van 1803 tot 1809 in 267 tekeningen hun dagelijks leven vast. Hij verbeeldde zijn zoons spelend, lezend, lerend en stoeiend. Alleen soms liet De Vos een bladzijde blanco met de notitie: ‘vandaag niets geleerd, dus ook geen tekening’.

Typerend tijdsbeeld: de gewoonte kinderen streng te drillen als jong volwassenen was door de invloed van ‘Emile, of over de opvoeding’ van Jean-Jacques Rousseau uit 1762 in heel Europa in onbruik geraakt. De Vos tekende ook zichzelf, stoeiend, wandelend, dansend, met zichtbaar veel plezier kind met zijn kinderen, ook dat volgens het advies van Rousseau.

De expositie duurt tot en met 5 januari. De tentoonstelling is samengesteld door dr. Michiel Plomp, hoofdconservator Kunstverzamelingen Teylers Museum en KOG-lid. Voor meer informatie: www.teylersmuseum.nl. Op 18 november 2019 van 20.00-21.30 verzorgt Michiel een lezing over de tentoonstelling voor de leden van het KOG in het auditorium van het Rijksmuseum.