Terug naar het overzicht

Kick-off Munten en Penningen Online in CCNL (Collectie Centrum Nederland)

Taco Dibbits en Jan Teeuwisse, CCNL, 2 juli 2021.
Cathy Jager en Jan Teeuwisse, CCNL, 2 juli 2021.
Cecile van der Harten, CCNL, 2 juli 2021.
Medewerkers KOG en Rijksmuseum, CCNL, 2 juli 2021.

Kick-off Munten en Penningen Online

De deelcollectie munten en penningen is – op een klein aantal na – geregistreerd en gedigitaliseerd. Om de objecten te publiceren op de website van het Rijksmuseum en op die van het KOG zijn nog  werkzaamheden nodig. Tijdens de kick-off werden deze besproken in het bijzin van medewerkers van het Rijksmuseum en het KOG, waaronder Taco Dibbits (hoofdirecteur Rijksmuseum) en Jan Teeuwisse (voorzitter KOG).

De collectie munten en penningen zal als eerste deelcollectie als een addendum aan het al bestaande bruikleencontract tussen het Rijksmuseum en het KOG worden toegevoegd.  Aan de hand van de ervaringen met de munten en penningen wordt er een format opgezet die ook voor de volgende deelcollecties kan gelden.

Wim Hoeben, Locatiemanager CCNL en Cecile van der Harten, Hoofd subafdeling Beeld, Rijksmuseum, geven een rondleiding. Zodra het mogelijk is worden er op termijn door het Rijksmuseum samen met het KOG rondleidingen georganiseerd voor de leden.