Terug naar het overzicht
Evacuatie Rijksmuseum Amsterdam, 1939 (Historisch Archief Rijksmuseum, RMA-SSA-F05151-1).

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tijdens de bezetting: onderzoek door mr. Willem van Bennekom

Het bestuur van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap heeft mr. Willem van Bennekom verzocht een onderzoek te doen naar het wel en wee van het KOG tijdens de bezetting. Het is de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek t.z.t. in boekvorm zullen worden gepubliceerd.

In overleg met het Rijksmuseum is een begeleidingscommissie samengesteld waarin zitting hebben: prof. dr. Jan Teeuwisse (voorzitter KOG), drs. Yuri van der Linden (bestuurslid KOG), dr. Ellinoor Bergvelt (gastonderzoeker Universiteit van Amsterdam), drs. Joel Cahen (oud-directeur Joods Cultureel Kwartier) en drs. Harm Stevens (conservator geschiedenis Rijksmuseum).

Willem van Bennekom, oud-voorzitter van Amstelodamum, schreef eerder Voorzichtig manoeuvreren. De bezettingsgeschiedenis van het Genootschap Amstelodamum 1940-1945. Deze publicatie is een terugblik van het historische Genootschap Amstelodamum op het eigen functioneren tijdens de bezettingsjaren.

Willem van Bennekom is al volop bezig, en stelt het op prijs dat ook de KOG-leden in een vroeg stadium bij het onderzoek worden betrokken. Zo is hij geïnteresseerd in mogelijk bij de leden aanwezige informatie uit de periode 1935 tot en met 1946. Dat kunnen foto’s en documenten zijn, maar ook herinneringen. Het delen van informatie kan direct met de auteur via zijn e-mailadres: wjvanbennekom@xs4all.nl. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, en pas na verkregen toestemming – eventueel – in de publicatie worden meegenomen.