Terug naar het overzicht

Organisatie

Het KOG heeft als doel de bevordering van de kennis van het verleden, door het aanleggen en onderhouden van verzamelingen.

Het dagelijks bestuur van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bestaat uit:

 • prof. dr. J. (Jan) Teeuwisse, voorzitter
  Drs. A.A. (Angeniet) Boeve, secretaris
  Drs. H.E.M. (Hella) Binnendijk, penningmeester
  Drs. Y. (Yuri) van der Linden, bestuurslid collecties
  Drs. M. (Marijn) Schapelhouman, bestuurslid
  Dr. J. (Judith) van Gent, bestuurslid
  W. (Willem) te Slaa MA, bestuurslid

De Raad van Advies van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bestaat uit:

 • Drs. T.D.W. Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum
  Prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, voorzitter Nederlands Museumvereniging
  Prof. dr. Chr. Stolwijk, directeur RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

De Commissie Nazien der Boeken bestaat uit:

 • Mr. R.C.M.H. Specken, voorzitter
  Mr. P. Ariëns Kappers
  Drs. J. Boekelman

Coördinator-administrateur:
C. (Carina) Greven

Het Genootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40535510.

Beschermvrouwe:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

Ereleden, in leven zijnde:

 • Directeuren van de Teyler’s Stichting Haarlem (benoemd 28 mei 1861)
  Drs. R.E. Kistemaker, oud-voorzitter KOG (benoemd 11 april 2011)
  Jhr ir. J.J. de Graeff (benoemd 22 april 2013)
  Jhr dr. J. Six van Hillegom (benoemd 22 april 2013)
Jan Teeuwisse, voorzitter