Terug naar het overzicht

Organisatie

Het KOG heeft als doel de bevordering van de kennis van het verleden, door het aanleggen en onderhouden van verzamelingen.

Het dagelijks bestuur van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bestaat uit:

 • Prof. dr. Jan Teeuwisse, voorzitter
  Mr Koeno Sluyterman van Loo, secretaris
  Drs. Hella Binnendijk, penningmeester
  Drs. Yuri van der Linden, bestuurslid collecties
  Drs. Marijn Schapelhouman, bestuurslid
  Dr. Judith van Gent, bestuurslid
  Laurien van der Werff MA, bestuurslid

De Raad van Advies van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bestaat uit:

 • Drs. Taco Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum
  Vera Carasso MA,  directeur Museumvereniging
  Prof. dr. Chris Stolwijk, directeur RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

De Commissie Nazien der Boeken bestaat uit:

 • Mr Pieter Ariëns Kappers
  Drs. Jan Boekelman

Coördinator-administrateur:

 • Carina Greven MA

Het Genootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40535510.

Beschermvrouwe:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

Ereleden, in leven zijnde:

 • Directeuren van de Teyler’s Stichting Haarlem (benoemd 28 mei 1861)
  Drs. R.E. Kistemaker, oud-voorzitter KOG (benoemd 11 april 2011)
  Jhr ir. J.J. de Graeff (benoemd 22 april 2013)
  Jhr dr. J. Six van Hillegom (benoemd 22 april 2013)
Jan Teeuwisse, voorzitter