Terug naar het overzicht

Leerstoel KOG

Klik hier voor het persbericht en meer informatie over de nieuwe KOG-hoogleraar dr. Hans Piena per 1 december 2021.

In 1990 heeft het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) een bijzondere leerstoel hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen ingesteld. Tot 2015 was deze bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam gevestigd. Op dit moment wordt de leerstoel bekleed aan de VU. Het KOG ondersteunt hiermee de samenwerking tussen VU en UvA op het gebied van erfgoedstudies.

De bijzondere leerstoel is achtereenvolgens bekleed door prof. dr. Wim Vroom, prof. dr. Peter Sigmond, prof. dr. Susan Legêne en prof. dr. Ad de Jong. De aanstelling geldt voor een periode van 5 jaar.

Wim Hupperetz, sinds 2016

Op 1 februari 2016 is dr. Wim Hupperetz benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, en in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hupperetz vervult het bijzonder hoogleraarschap naast zijn functie als directeur van het Allard Pierson Museum.

Als bijzonder hoogleraar verricht Hupperetz onderzoek naar voorwerpen en collecties als cultuurhistorische bron, met oog voor institutionele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de kunst-, cultuur-en erfgoedsector. Dit moet leiden tot wetenschappelijke publicaties en eventueel tentoonstellingsconcepten of documentaties.

Wim Hupperetz studeerde Oude Geschiedenis en Provinciaal-Romeinse Archeologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Tilburg.

Op 10 februari 2017 sprak Hupperetz zijn oratie, getiteld “Het museum als medium van het geheugen: over de biografie van erfgoedcollecties”, uit in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In dit document leest u de volledige tekst.

De eerste vier hoogleraren van het KOG. V.l.n.r.: Peter Sigmond, Susan Legêne, Wim Vroom, Ad de Jong.

Eerste vier oraties KOG-hoogleraren:

W.H. Vroom, In tumultu gosico: over relieken en geuzen in woelige tijden, Nijmegen, SUN, 1992: Rijksmuseum Research Library

J.P. Sigmond, Object van historisch onderzoek, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 1999: Rijksmuseum Research Library

S. Legêne, Nu of nooit: over de actualiteit van museale collecties, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2005: Link naar publicatie.

Ad de Jong, Vitrines vol verhalen : museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2010: Link naar publicatie.

 

 

 

In het KOG-jaarverslag van 2019 publiceerde prof. dr. em. A.A.M. de Jong In memoriam prof. dr. W.H. Vroom (1930-2019). Eerste KOG-hoogleraar. In dit document leest u de volledige tekst.

 

Wim Vroom tijdens het uitspreken van zijn oratie op 12 februari 1992 (foto Pieter Boersma).