Terug naar het overzicht

Archief

Het in 1858 opgerichte KOG beoogt als beschermer van cultureel erfgoed het algemeen nut te dienen en heeft een zgn. ANBI-status. Voor de vereisten die de fiscus aan het verkrijgen en behouden van de ANBI-status stelt, kunt u op deze pagina documenten met betrekking tot deze status vinden, bijvoorbeeld: statuten, jaarverslagen en financiële verslagen.

Het archief van het KOG bevindt zich in het Stadsarchief. Dit archief is zowel op de website van het Stadsarchief te bekijken als in PDF versie.

Lees in de statuten meer over de regels en bepalingen die ten grondslag aan het KOG liggen.

De jaarverslagen van het KOG zijn voor een groot deel online gepubliceerd.