Terug naar het overzicht
Schutterglas

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

U bent van harte uitgenodigd om lid te worden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel. Sinds 2014 steunen de leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel belangrijke kunstaankopen voor Nederlandse musea. Dit doen zij door samen bij te dragen aan een eigen cirkelfonds, het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds. Jaarlijks wordt, door middel van een stemming van alle leden, geld uit het fonds toegewezen aan één van de aanwinsten die de Vereniging Rembrandt dat jaar heeft gesteund. Daarmee wordt de naam van het KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel voor altijd verbonden aan deze aankoop.

Word ook verzamelaar voor de Collectie Nederland door u aan te sluiten bij de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel.

Klik hier voor de aankopen

Over Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt wil dat iedereen kan genieten van topkunst. Daarom verzamelt zij zo veel mogelijk kunstliefhebbers die actief het Nederlands openbaar kunstbezit willen steunen.

De Vereniging Rembrandt is een onafhankelijke, particuliere organisatie die zich samen met ruim 16.000 bevlogen leden inzet voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Sinds haar oprichting in 1883 heeft zij onmisbare steun verleend aan meer dan tweeduizend spectaculaire kunstaankopen voor musea in heel Nederland. Sinds 2012 biedt de Vereniging Rembrandt ook financiële ondersteuning bij museaal onderzoek en sinds 2018 bij restauraties. De organisatie is de snelst groeiende erfgoedvereniging in Nederland en slaagt erin steeds meer mensen te betrekken bij de vaste collecties in onze musea. 

Doel van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

Het doel van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel is het versterken van het Nederlands openbaar kunstbezit met voorwerpen van kunsthistorische en/of oudheidkundige betekenis voor Nederland.

De leden vormen met elkaar het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds op Naam. Het Fonds op Naam wordt beheerd en geadministreerd als onderdeel van het vermogen van de Vereniging Rembrandt. Het is een apart fonds en is zodanig terug te vinden in het jaarverslag van de Vereniging Rembrandt.

De leden van de KOG-Vereniging Rembrandt zijn woonachtig in Amsterdam/ Noord Holland. Jaarlijks stemmen de leden gezamenlijk aan welk door het bestuur van de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk, met kunsthistorische en/of oudheidkundige betekenis, zij de naam van het fonds verbinden.

Gift lidmaatschap KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

Tenminste € 1.000,- per jaar voor een periode van (minimaal) vijf jaar (een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt). De Vereniging Rembrandt heeft een culturele ANBI-status en daarmee is uw gift volledig aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Speciaal voor de leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel:

  • Organiseert de Vereniging Rembrandt jaarlijks een diner in een door de Vereniging Rembrandt (en bij voorkeur door de Cirkel) gesteund museum
  • Organiseert de Vereniging Rembrandt een tweejaarlijkse cirkelontvangst

Ook:

  • Krijgt u vrij toegang tot de ruim 125 door de Vereniging Rembrandt gesteunde musea in Nederland
  • Kunt u gebruik maken van de ‘fastlane’ van o.a. de musea aan het Museumplein te Amsterdam
  • Ontvangt u 3 keer per jaar het Bulletin van de Vereniging Rembrandt
  • Wordt u uitgenodigd voor de ontvangsten van de Vereniging Rembrandt waaronder de Algemene ledenvergadering en een museumontvangst
  • Ontvangt u een uitnodiging voor de Rembrandtlezing over actuele onderwerpen die het openbaar kunstbezit in Nederland raken
  • Is het KOG lidmaatschap gratis met de daarbij behorende privileges, zoals uitnodigingen voor lezingen en excursies zoals u dat al gewend was