Terug naar het overzicht
Willy Martens, Daniël Franken Dzn (1838-98). Bankier en kunstverzamelaar, 1888, olieverf op doek (SK-C-1544).

Fonds Franken

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap met 750 leden is sinds 160 jaar de eigenaar van ‘objecten van kunst en geschiedenis’. Zij heeft veel belangrijke en waardevolle objecten ‘bewaard voor Nederland’ mede dankzij de nauwe band met het Rijksmuseum. Het KOG beschikt helaas over minimale middelen om aankopen te doen die onze collecties versterken of leemtes aanvullen.

Om meer aankopen mogelijk te maken en de unieke positie van het KOG in de toekomst te waarborgen, wil het bestuur het Fonds Franken versterken. Daniël Franken Dzn (1838-1898), één van de oprichters van het KOG, legateerde een bedrag van f 10.000,- ‘om uit de rente daarvan onze verzamelingen te vermeerderen’. Ook legateerde Franken diverse kunstwerken zoals het hieronder afgebeelde ‘portret van een onbekende jongeman’, 1583, zilver, door Hendrick Goltzius (1558-1617).

Met een versterkt Fonds Franken wil het KOG niet alleen diens mecenaat erkennen maar ook onze leden betrekken bij het ontwikkelen van het KOG aankoopbeleid, in het bijzonder rond het thema ‘Na-oorlogse kunst’ waarvoor een Commissie is opgericht. Afgelopen jaren is het Fonds Franken door schenkingen en legaten van leden aangevuld om waardevolle aankopen te doen.
Het bestuur is gaarne bereid het voorgaande op uw verzoek persoonlijk toe te lichten. U kunt hiertoe een e-mail sturen aan kog@rijksmuseum.nl t.a.v. Hella Binnendijk, penningmeester. Uw financiële bijdrage, eenmalig of meerjarig, kunt u overmaken op NL95 INGB 0000073291 t.n.v. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap o.v.v. ‘Steun Fonds Franken’. Uw bijdrage kan ook bestaan uit een schenking in natura.