Terug naar het overzicht
Nederland (mogelijk), Gevelsteen met afbeelding en opschrift: HET WAPEN VAN STRAL SONT en getal 17, ca. 1717, steen, 47,5 cm × 113,5 cm × 10 cm, gewicht ca. 86 kg (KOG-ALS-92)

Collegereeks ‘The history of collecting and exhibiting’ aan de VU van Hans Piena

Voor de collegereeks in 2024 aan de VU ‘The history of collecting and exhibiting’ van KOG-hoogleraar Hans Piena hebbben zich studenten uit vele windstreken aangemeld. Ook dit jaar schrijven de studenten blogs voor de  website.

Hans Piena: “Gedurende de collegereeks zal Jan Peter Verhave tijdens de introductie reflecteren op papierknipkunst. Voor zijn laatste boek zie: Het scherp van de snede – Vier eeuwen papierknipkunst in Nederland – Waanders Uitgevers.

In het Rijksmuseum behandelen we de cruciale rol van het KOG bij de totstandkoming van het Rijksmuseum, bespreken we prenten gerelateerd aan het Habsburgse rijk en vertelt KOG-lid Coen Schimmelpenninck van der Oije over de rol van verzamelaar bij de totstandkoming van erfgoed.

Vervolgens gaan we naar het Nederlands Openluchtmuseum waar de relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed wordt uitgediept samen met dr. Marlous van den Akker, wetenschappelijk medewerker van het Kennis Centrum Immaterieel Erfgoed Nederland, waarna we in gesprek gaan met een streekdrachtdraagster uit Staphorst. In het CCNL behandelen we toe-eigening als onlosmakelijk aspect van erfgoed waarbij KOG-bestuurslid drs. Yuri van der Linde een toelichting geeft op het repatriëren van gevelstenen, en Mies Kamp-Heldring de aan het KOG geschonken reisnecessaires demonstreert.

Op de laatste dag zal conservator dr. Mayke Groffen in het depot van Museum Rotterdam het beleid en de resultaten uit de doeken doen van eigentijds verzamelen in een urbane multiculturele context. Gedurende de reeks wordt samengewerkt met de jonge historicus dr. Jonathan Singerton.

Bij de examinering, een door de studenten zelf gegeven presentatie over verwerven en tentoonstellen van een eigen voorwerp, zal dr. Natalie Dubois van het Centraal Museum Utrecht zitting nemen in de examencommissie”.

Annette Heid-Vlissingen, Vijf hakende en breiende meisjes in Staphorst 1960-1970
Vuilniscontainer, Corona rellen op 25 jan 2021, Collectie Museum Rotterdam
Reisnecessaire, Puiforcat (samensteller), Joseph Aymé (zilversmid), Parijs, ca. 1890-1920 (BK-KOG-2737)