Terug naar het overzicht

Predikbeurtenbord

Wie er in Delft op zondag op de kansel stond werd bepaald door dit predikbeurtenbord. In Delft had de Hervormde Kerk aan het eind van de 18de eeuw zes vaste predikanten in dienst voor de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Er werd zondags twee keer gepreekt en er waren ook op enkele doordeweekse dagen ’s avonds diensten. De predikanten stonden niet volgens een vast schema bij toerbeurt op de kansel, maar stelden plaats en tijd vast met een predikbeurtenbord, een voor de gelegenheid gemaakte roulette.

Op de stervormige draaitol staan de namen geschreven van zes predikanten: van Petrus Hugenholtz, in 1766 beroepen, tot Diderik van Rossem, die als laatste in 1788 naar Delft was gekomen. Zij zouden in deze combinatie tot 1805 functioneren. Dit predikbeurtenb0rd zal kort na 1788 zijn gemaakt.

Inv.nr. BK-KOG-272
Standplaats: Rijksmuseum
Voor meer informatie, klik hier.