KOG-collectie

De collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bestaat uit een grote verscheidenheid aan objecten die bij verschillende musea in bruikleen zijn. Veel topstukken staan opgesteld in de tentoonstellingszalen van het Rijksmuseum onder vermelding van bruikleen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Het KOG werkt, in samenwerking met het Rijksmuseum, aan het online publiceren van de gehele verzameling op de website van het KOG en het Rijksmuseum (Rijksstudio – Rijksmuseum). Het online brengen vindt plaats per deelcollectie en wordt voor het merendeel gerealiseerd via fondswerving.

De collectie van het KOG is ondergebracht bij verschillende commissies, die de collecties in beheer hebben. Op de pagina Commissies kunt u het onderwerp van uw keuze selecteren.

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) is in 1858 opgericht tot behoud van het Nederlandse culturele erfgoed. Vanaf de oprichting wordt verzameld aan een representatieve collectie voorwerpen op het gebied van Nederlandse geschiedenis, kunst en kunstnijverheid.

Het grootste deel van de collectie van het KOG is sinds 1885 ondergebracht in het Rijksmuseum. Het KOG is na de stad Amsterdam de grootste bruikleengever aan de vaste opstelling in het Rijksmuseum. Ook in het Amsterdam Museum worden collectieonderdelen tentoongesteld en bewaard. In het Stadsarchief in Amsterdam is het archief van het KOG ondergebracht: ‘Inventaris van het Archief van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, alsmede van Gedeponeerde Archivalia’.

Het KOG heeft daarnaast bij ongeveer dertig erfgoedinstellingen langdurige bruiklenen lopen.

De verzamelingen van het KOG zijn veelal door de actieve leden gevormd door aankoop, schenking of bruikleen. Veel KOG-leden werken als vrijwilliger in de zogenaamde KOG-commissies en in het bestuur. Zij zetten zich vaak jarenlang achtereen belangeloos in voor het KOG en het wetenschappelijk bewerken van de verzamelingen.