Terug naar het overzicht

Collectie Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst

De verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst is de oudste deelcollectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Deze omvat allerlei (kunst)voorwerpen, variërend van artistieke hoogtepunten en historische topstukken tot bodemvondsten en volkskunst. De voorwerpen zijn verzameld om de kennis van het verleden te verspreiden en bevinden zich in het Rijksmuseum, maar ook in veel andere musea zoals het Amsterdam Museum, Historisch Museum te Arnhem,  het Kunstmuseum Den Haag, Museum De Lakenhal in Leiden, het West-Fries Museum te Hoorn, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen,  Museum Hidde Nijland in Hindelopen en het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek.
De commissie tracht een actief bruikleenverkeer te bevorderen en bestudeert de oorspronkelijke verzamelaars en schenkers van de voorwerpen.

Samenstelling Commissie:

S. (Suzanne) van Leeuwen, voorzitter
T. (Thijs) Boers
D.J. (Dirk Jan) Biemond
L. (Laurien) van der Werff 

Subcommissie Reisnecessaires

C. (Charlotte) van Rappard-Boon
M. (Mies) Kamp-Heldring