Terug naar het overzicht

Collectie Atlas Zeden en Gewoonten

De Atlas Zeden en Gewoonten is een verzameling van prenten, tekeningen, gedrukt materiaal, foto’s en diversen die betrekking hebben op de geschiedenis van zeden en gewoonten, monumenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid in Nederland. De verzameling, die behalve achtendertig portefeuilles met duizenden prenten en tekeningen ook ingebonden prentwerken, albums, foto’s, knipsels, spelletjes en nog veel meer omvat, is ontstaan op initiatief van Daniel Franken Dzn. (1838-1898). Vanaf 1885 tot nu is de Atlas regelmatig aangevuld. Bijzonder in de Atlas zijn de tekeningen en prenten van Willem Buytewech, Hendrick Goltzius, Jan Saenredam, Claes Janz. Visscher, een collectie tekeningen van Cornelis Troost (1696-1750), de “dagboektekeningen” van Christiaan Andriessen (1775-1846), en silhouetportretten van J.A. Schmetterling (1750-1828).

Samenstelling Commissie:

H. (Helen) C.M. Schretlen (voorzitter)

D. (Daniel) R. Horst

M. (Machteld) G.G. Löwensteyn

P. (Peter Jan) J.J. Margry

E. (Eva) Schimmelpenninck-Hartman

De Atlas Zeden en Gewoonten van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap is een verzameling van prenten, tekeningen, gedrukt materiaal, foto’s en diversen die betrekking hebben op de geschiedenis van zeden en gewoonten, monumenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid in Nederland.

De verzameling, die behalve achtendertig portefeuilles met duizenden prenten en tekeningen ook ingebonden prentwerken, albums, spellen etcetera omvat, wordt bewaard in de depotruimten van het Rijksmuseum. De Atlas omvat afbeeldingen vanaf de zeventiende eeuw.

De Atlas is ontstaan op initiatief van Daniel Franken Dzn. (1838-1898), een van de oprichters en begunstigers van het Genootschap. In 1885 werd daadwerkelijk begonnen met het aanleggen van de verzameling. Franken liet bij zijn overlijden in 1898 niet alleen een verzameling belangrijke zeventiende-eeuwse Hollandse grafiek na, hij legateerde het Genootschap ook een geldbedrag waarvan hij de rente onder meer bestemd had voor aankopen voor de Atlas.

De indeling van de Atlas – Topografie, Regering, Rechtswezen, Krijgswezen, Kerk en Kerkwezen, Armwezen en Liefdadige Instellingen, Handel en Nijverheid, Onderwijs en Wetenschappen, Schone Kunsten, Zeden en Gewoonten, Merkwaardige Gebeurtenissen – is grotendeels gebaseerd p de indeling van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam van 1876 en tot op heden ongewijzigd. In de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn evenwel onderwerpen toegevoegd als Militair en Huiselijk Leven, Kleding, Tuinen, Jacht, Rijtuigen, Pleziervaartuigen. Een deel van de prenten en tekeningen alsook de portefeuilles zijn in het kader  van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud gerestaureerd, maar daarbij is de oorspronkelijke sfeer die de Atlas ademt zorgvuldig gerespecteerd.

Onder de schatten van de Atlas bevinden zich behalve bijzondere tekeningen en prenten van onder anderen Willem Buytewech, Hendrick Goltzius, Jan Saenredam, Claes Janz. Visscher, een collectie tekeningen van Cornelis Troost (1696-1750), een collectie tekeningen van Christiaan Andriessen (1775-1846) en van Jacob de Vos Wzn. (1774-1844), silhouetportretten van J.A. Schmetterling (1750-1828), talloze kinderprenten, en zelfs houtblokken waarvan deze gedrukt zijn, nieuwjaarswensen, kermiswensen, kalligrafie, koppermaandagprenten, affiches en adreskaarten.

De Atlas wordt incidenteel met een aanwinst verrijkt.

De boeken van de verzameling zijn te raadplegen op: Rijksmuseum.
Daar kunnen ook alle catalogi betreffende de Prenten, Tekeningen en Penningen worden geraadpleegd.