Terug naar het overzicht
1/2 stuiver van de VOC, Batavia, 1644, koper, diameter 2,8 cm., gewicht 7,31 gr. (KOG-MP-1-4683)

Bruiklenen aan LVR-LandesMuseum Bonn

Op de tentoonstelling ‘Augenlust? Niederländische Stilleben im Detail’ in het LVR-LandesMuseum in Bonn zijn twee bruiklenen van het KOG te zien.

Het zijn een 1/2 stuiver van de VOC uit 1644 (KOG-MP-1-4683) en een geknipt portret door Johanna Koerten van Frederik III, de keurvorst van Brandenburg uit ca. 1700. Het knipsel is een langdurig bruikleen van de Stichting Familie de Flines aan het KOG.

Johanna Koerten, Geknipt portret van Frederik III, de keurvorst van Brandenburg, ca. 1700, langdurig bruikleen van de Stichting Familie De Flines (KOG-Atlas Zeden en Gewoonten).