Terug naar het overzicht
Jacob Coldewyn, Houtblokken met voorstellingen van dieren, vóór 1842, vijf houtblokken, elk ca. 75 x 300 x 20 mm, (KOG-ZG-5-483, -500, -509, -510 en -630)

Artikel over KOG-houtblokken voor centsprenten

In het tijdschrift Delineavit et Sculpsit (juni 2023, 52, p. 16-39) verscheen het artikel van dr. Joyce Zelen. ‘Houtblokken voor centsprenten in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap’.

De publicatie bevat een beknopt overzicht van de in Nederland bewaarde houtblokken voor het drukken van centsprenten, met een analyse van de grote collectie blokjes (734) van het KOG. In 2015-2016 onderzocht en catalogiseerde Joyce deze collectie.

Anoniem, houtblokken met voorstellingen van huisvrouwen, vóór 1842, twaalf houtblokken, elk ca. 110 x 76 x 18 mm (KOG-ZG-5-035, -222, -343, -360, -362, -384,- 476, -480, -515, -563, -584, -673)
Anoniem, Houtblok met een voostelling van twee schaatsende jongens en een meid in een slee, ca. 1800-1819, twee afgebroken delen, samen ca. 65 x 145 x 22 mm (KOG-ZG-5-352 en -240)
Joyce Zelen met de houtblokken van het KOG, 9 februari 2023