Greet ten Holte, foto in het bezit van M.J. Sanders-ten Holte.

maandag 7 november 2022

KOG-lezing ‘Greet ten Holte als wegbereider voor het internationaal cultuurbeleid, 1945-1973’ door Roosmarijn Hompe

20:00, inloop 19:30

Rijksmuseum Amsterdam, Auditorium

Lezingen

 

Greet ten Holte

Al direct na de bevrijding start het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) met het organiseren van exposities van Nederlandse kunst in het buitenland met – aldus een ambtenaar – een drievoudig doel: de promotie van Nederlandse kunstenaars, het versterken van culturele betrekkingen en het kweken van meer goodwill door het brengen van cultuur. De genoemde ambtenaar is Greet ten Holte. Zij reageert eind 1945 op een vacature voor secretaresse bij het Rijksbureau voor Moderne Kunst die ‘belast zal worden met voorbereidende werkzaamheden in Amsterdam voor tentoonstellingen in de provincie.’ Al snel blijkt deze baan haar verder te brengen dan de provincie. In 1947 reist zij voor een expositie van kindertekeningen naar Parijs. In 1948 organiseert ze tentoonstellingen in Curaçao, België, Luxemburg en de inzending voor de Biënnale van Venetië. Tot haar afscheid in 1973 zullen er nog vele buitenlandse bestemmingen volgen. Het archief dat Greet ten Holte tijdens haar werkzaamheden opbouwt, biedt een uniek vertrekpunt voor een vertelling over dit nog onbekende aspect van de naoorlogse Nederlandse kunstwereld.

Roosmarijn Hompe (1986) studeerde aan het University College Utrecht en deed vervolgens de Master Museumconservator aan de Universiteit van Amsterdam. Daar richtte zij zich op moderne kunst en vormgeving, met bijzondere interesse voor de historische context waarin deze ontstaan. Na haar studie werkte zij bij Museum Boijmans Van Beuningen, onder andere als medewerker bij de uitgeverij en als junior conservator. Inmiddels werkt zij al enige jaren bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en combineert dit met een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de pionierende jaren van het Nederlandse internationaal cultuurbeleid aan de hand van het archief van Greet ten Holte.

 

Greet ten Holte op weg met A.M. en Renilde Hammacher naar de biënnale van São Paulo, 1959. Privé-archief Greet ten Holte, in 2022 door J.A. ten Holte en M.J. Sanders-ten Holte geschonken aan het Stedelijk Museum Amsterdam.

LIBER AMICORUM

Op deze avond wordt het digitale Liber amicorum aangeboden aan Chris van Eeghen.

Chris van Eeghen in de tuin van het Rijksmuseum, 2021.