Koninklijke Industriele Groote Club

maandag 14 maart 2022

KOG-Jongeren: rondleiding en introductie op de Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

18:30

Koninklijke Industrieele Groote Club

Excursies

UITNODIGING KOG-JONGEREN

14 MAART 2022: rondleiding en introductie op de Koninklijke Industrieele Groote Club, met een accent op de (kunst)historie van het pand en de collectie.

 18.30-19.00 uur        ontvangst met drankje in de clubzaal

19.00-20.00 uur        presentatie en rondleiding door de directeur van de IGC

20.00 uur                   drankje na afloop en optioneel de mogelijkheid aan te sluiten voor een à la carte diner

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

 LET OP: er wordt op de IGC een dresscode gehanteerd: tenue de ville.

Achtergrond Koninklijke Industrieele Groote Club:

In 1788 werd Doctrina et Amicitia opgericht. Een leesgezelschap waarvan de meeste leden lid waren van de in dat jaar de verboden patriottische club ‘Vaderlandsche Sociëteit’. Afkomstig uit de Amsterdamse koopmansstad, de rechterlijke macht, het notarisambt en de ambtenarenwereld.

Het was een ontmoetingsplek waar revolutionaire comités werden gevormd.

In 1872 werd Sociëteit de Groote Club opgericht die ten doel had ‘in goed ingerichte lokalen het gezellig verkeer te bevorderen tussen haar leden’. Daartoe werd het pand gebouwd op de hoek van de Kalverstraat en de Dam. In 1922 fuseerde Doctrina et Amicitia met Sociëteit de Groote Club;

zij gingen samen verder onder de naam ‘Sociëteit De Groote Club Doctrina et Amicitia’.

In de Tweede Wereldoorlog werd het pand door de Duitse bezetters in beslag genomen en doorverkocht met de toezegging dat de Club het pand na de bevrijding zou kunnen terugkopen. Deze toezegging werd helaas nooit op schrift gesteld. Uiteindelijk heeft de Club tot 1975 het pand gehuurd

tot dat zij de inmiddels sterk gestegen huurprijs niet meer kon opbrengen. Een fusie in datzelfde jaar met de Industrieele Club bracht uitkomst. Beide clubs besloten om het sociëteitsleven in de lokaliteiten van de Industrieele Club voort te zetten onder de naam van de ‘Industrieele Groote Club’ (IGC).

Voor meer informatie zie: https://www.igc.nl/club

Opgave voor de rondleiding en (optioneel) à la carte diner: e-mail naar Aileen de Witte (voorzitter KOG-Jongeren): kog@rijksmuseum.nl o.v.v. naam, aantal deelnemers en wel/geen deelname aan het à la carte diner.