Willem van Bennekom, 'Met rustig gemoed? Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tijdens de Duitse bezetting'. Omslag: Carel Willink, Museumpoort bij avond, olieverf op doek, 1950 (courtesy Sylvia Willink & Studio 2000)

19 juni 2023 - 19 juni 2023

Boekpresentatie ‘Met rustig gemoed? Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tijdens de Duitse bezetting’ door Willem van Bennekom

20:00, inloop 19:30

Rijksmuseum, Auditorium

Lezingen

‘Met rustig gemoed?’ beschrijft op verzoek van het huidige bestuur de bezettingsgeschiedenis van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG).

Het boek belicht een segment van de samenleving dat in publicaties over de oorlogsjaren doorgaans uit het zicht blijft. In 1940 gold het KOG als een bastion van kunstminnende weldenkenden en welgestelden. Notabelen, kunstenaars, geleerden, kunsthandelaren en verzamelaars kwamen op gezette tijden bijeen in het Rijksmuseum om van gedachten te wisselen over kunst en kunstnijverheid. Wat bleef er over van die eredienst aan het erfgoed, nadat de bezetter had toegeslagen?

De gedwongen verwijdering van de vele Joodse leden leidde tot schrijnende taferelen. Afzonderlijke leden raakten betrokken bij het verzet, maar de vereniging als zodanig kwam niet verder dan een amper waarneembaar tegenstribbelen. En hoe was de reactie van het Genootschap, toen na 1945 de schade werd opgemaakt?

Dit verhaal, opgetekend aan de hand van archiefonderzoek en gesprekken met nabestaanden, brengt feiten aan het licht die – schokkend dan wel ontroerend – tot nadenken stemmen. De vragen die het oproept zijn nog altijd actueel.

Willem van Bennekom (1941) is oud-advocaat en oud-rechter. Behalve biografieën over Maarten van Traa (2015) en Ed. van Thijn (2018) publiceerde hij ‘Voorzichtig manoeuvreren’, waarin hij de bezettingsgeschiedenis van het Genootschap Amstelodamum onderzocht (2020).

Uitgave door Koninklijke Boom uitgevers b.v. 

Het bestuur van het KOG heeft besloten alle leden een exemplaar van het boek aan te bieden.

Programma 19 juni 2023

19:30   inloop

20:00  welkom Jan Teeuwisse, Voorzitter KOG

20:15   inleiding Helen Schretlen, Wetenschappelijk onderzoeker Bureau Herkomst Gezocht, ministerie van OCenW, 1997-2004. Projectleider en Onderzoeker Verwervingen en WOII, 2009-2014

20:30  lezing Willem van Bennekom en aanbieding boek

21:15    borrel in het Atriumcafé aangeboden door het Rijksmuseum

22:00   einde

Jan Teeuwisse
Helen Schretlen
Willem van Bennekom
Aanbieding boek aan Jean François van Regteren Altena
Aanbieding boek aan Else van der Vossen-Delbrück
Aanbieding boek aan Piet Schokker jr.
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum
Marc Beerens (directeur-uitgever Boom Filosofie en Geschiedenis), Willem van Bennekom (auteur) en Jan Teeuwisse (voorzitter KOG)
Uitdelen boeken aan de KOG-leden door de bestuursleden Hella Binnendijk, Yuri van der Linden, Judith van Gent en Marijn Schapelhouman

Afhaalmomenten voor KOG-leden in het KOG-kantoor, Teekenschool (ingang tuin Rijksmuseum, aan de kant van de Hobbemakade):

JULI 2023
25 juli 10-13
26 juli 10-16
27 juli 10-13

AUGUSTUS 2023
2 augustus 10-16
9 augustus 10-16
16 augustus 10-16
30 augustus 10-16

Vanaf SEPTEMBER s.v.p. mailen naar kog@rijksmuseum.nl om een afhaalmoment af te spreken. De boeken worden zoveel mogelijk verspreid tijdens KOG-evenementen en rondgebracht door (bestuurs)leden.

Bij Lijstenmakerij Palet in Bussum (Havenstraat 17) liggen ook boeken klaar. Hella Binnendijk (KOG-penningmeester en lijstenmaker) en Fransje Noorduyn (lijstenmaker) overhandigen graag uw exemplaar.

JULI  T/M DECEMBER: AFHAALMOMENTEN PALET BUSSUM 

Dinsdag 10-14

Woensdag 10-14

Donderdag 10-14