maandag 21 september 2020

Algemene Ledenvergadering

20.00 (inloop 19.30 uur, aanvang stipt 20.00 uur, einde 22.00 uur)

Auditorium Rijksmuseum

Vergaderingen

In verband met de coronapandemie volgt het KOG de richtlijnen van het Rijksmuseum. Er geldt op dit moment een maximum van 65 personen in het auditorium.

Mocht u de ALV willen bijwonen dan verzoeken wij u zich op te geven voor maandag 7 september 2020 via email: kog@rijksmuseum.nl.

Zonder opgave vooraf is het helaas niet mogelijk de ALV bij te wonen.

Indien u verhinderd bent, of het risico van groepsbijeenkomsten wilt vermijden is het ook mogelijk voorafgaande aan de ALV schriftelijk vragen.