Inventarisboeken KOG

zaterdag 23 april 2022

Afscheidscollege prof. dr. Wim Hupperetz, ‘De oprichters en verzamelaars van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in de koloniale context (1850-1900)’, Rijksmuseum

10:30

Rijksmuseum Amsterdam, Auditorium

Lezingen

KOG-leerstoel

Van 2016 t/m 2021 was prof. dr. Wim Hupperetz namens het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap de bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Dr. Hans Piena is per 1 december 2021 benoemd als zijn opvolger.

De titel van het afscheidscollege is ‘De oprichters en verzamelaars van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in de koloniale context (1850-1900)’. Het college wordt ingeleid door prof. dr. Susan Legêne, historicus en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU.

PROGRAMMA 23 april 2022

LOCATIE Rijksmuseum, auditorium

10:30   inloop

11:00   inleiding prof. dr. Susan Legêne

11:15   afscheidscollege prof. dr. Wim Hupperetz

12:30  einde

KLIK HIER voor de KOG-leerstoel.