Terug naar het overzicht

Aanvalsplan Objectnummering voor het KOG-Metamorfoze-project

Het doel van het ‘Aanvalsplan Objectnummering KOG’ was in korte tijd met KOG-commissieleden en leden de papieren collecties te voorzien van een volledig objectnummer.

Voor het KOG-Metamorfoze-project Archieven en Collecties is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de digitalisering alle objecten genummerd en beschreven staan in een excellijst. Behalve het objectnummer bevat deze lijst ook enkele andere velden zoals portefeuillenummer, trefwoord, onregelmatigheden en opmerkingen.

De werkzaamheden -opgezet door Carina Greven en Judith van Gent – vonden plaats in de Picknickruimte die voor dit doel beschikbaar gesteld was door het Rijksmuseum.

Als leidraad voor de objectnummering is – in overleg met de commissies, Manon van der Mullen en Sanne van der Maarel van het Rijksmuseum – gebruik gemaakt van de Handleiding Objectnummering van het Rijksmuseum.

Iedere ochtend om 9:00 uur werd een dagelijkse toelichting gegeven op de werkzaamheden en wijze van objectnummering. De teamleiders gedurende de twee tijdvakken (ca. 15 werkdagen met een bezetting van ca. 6 medewerkers) waren Leonoor van Oosterzee (commissielid Atlas Amsterdam en voor het Metamorfoze-project deels werkzaam voor de Melker & Partners), Mariëlle Callenbach en Sterre Berentzen (beiden de Melker & Partners).

Wisselende teams van KOG-commissieleden en leden werkten geïnspireerd, enthousiast, en serieus mee aan het gereed maken van de deelcollecties voor Metamorfoze. De deelnemers waren: Miekie Donner, Eva Schimmelpenninck, Lotje Ariëns Kappers, Frans Klein, Angeniet Boeve, Janine Grünfeld, Helen Schretlen, Daniel Horst, Pieter Vlaardingerbroek, David Mulder, Sterre Berentzen, Maaike Dirkx, Loutje den Tex,  Christiaan van Beek, Bert Gerlagh, Tine Muller en Geert-Jan Koot.

Transportkarren met KOG-portefeuilles, Rijksmuseum Picknickruimte, juni 2021.
Mariëlle Callenbach toont collectiestukken van het KOG aan Manon van der Mullen en Jan Teeuwisse, Rijksmuseum Picknickruimte, juni 2021.
Carina Greven verricht voorbereidingen voor het Metamorfoze-project, depot KOG in het Rijksmuseum, april 2021.
Judith van Gent verricht voorbereidingen voor het Metamorfoze-project, Regionaal Archief Alkmaar, april 2021.
Manon van der Mullen verricht voorbereidingen voor het Metamorfoze-project, depot KOG in het Rijksmuseum, april 2021.